Vrienden van de Thuiszorg

Verslagen

Transparantie is een van de speerpunten van Stichting Ontmoet en Groet. Als non-profit organisatie en ANBI stichting beogen wij geen winstoogmerk. Hieronder kunt onze jaarverslagen, beleidsplannen en financiële rapportages bekijken om meer inzicht te verkrijgen in de bestedingen, de donaties en giften.

beleidsplan-2017-2019.doc jaarplan-2017-versie-1.1.doc

jaarplan-2017-versie-2.1.doc

jaarverslag-2017.docx

Jaarrekening-2017-definitief.pdf 

Klachtenprotocol-Ontmoet-en-Groet.docx

http://vriendenvandethuiszorg.nl/assets/jaarverslag-2016-definitief.docx