Vrienden van de Thuiszorg

Verslagen

Transparantie is een van de speerpunten van Vrienden van de Thuiszorg.  Als non-profit organisatie en ANBI stichting beogen wij geen winstoogmerk. Hieronder kunt onze jaarverslagen, beleidsplannen en financiële rapportages bekijken om meer inzicht te verkrijgen in de bestedingen, de donaties en giften. 

Jaarrapport 2015

Jaarrekening 1 jaar

Beleidsplan 2013-2016 'Investeren in geluk' (PDF)

Klachtenprotocol Stichting Vrienden van de Thuiszorg

Jaarrekening 2015 balans

http://vriendenvandethuiszorg.nl/assets/jaarverslag-2016-definitief.docx