Vrienden van de Thuiszorg

De organisatie

Samenwerken

Als stichting hebben wij een langdurige en directe samenwerking met kennisinstituten, zoals TU/E, faculteit Industrial design. In samenwerking met de TU/E zijn wij onderdeel van REACH2020, een Europees project in het kader van onderzoek en het bevorderen van lichamelijke activiteit bij ouderen. In dit project, dat in het voorjaar 2016 is gestart en doorloopt tot februari 2020, worden wij gezien als een Early Detection Centre. Mede doordat wij zelf veel data verzamelen, zoals de kwetsbaarheidsmeting, maar ook i.s.m. TU/E en Reach veel onderzoek uitvoeren, zijn we in staat om het ‘effect’ van onze aanpak te onderbouwen.

Onze specifieke visie en aanpak heeft ertoe geleidt dat regelmatig studenten (en verantwoordelijke docenten) van Summa College, BBL-vz mz 3 (verzorging en maatschappelijke zorg) voor werkbezoek het Ontmoet en Groethuys weten te vinden.  Daarbij maken we hen bewust van het feit dat maatschappelijke zorg meer is dan het aanbieden van activiteiten.

Daarnaast werken wij in kader van ons vitaliteitsprogramma samen met sportcoaches en fysiotherapeuten.

Ook zijn er al een aantal projecten en activiteiten met bewoners van de wijk voortgezet en nodigen wij ouderen uit om samen met ons nieuwe projecten en activiteiten op te zetten.

Gezond gedrag stimuleren

Veel van onze projecten en activiteiten zijn geënt op gezelligheid en actief deelnemen. Echter bieden we in het Ontmoet en Groethuys ook een aantal programma’s aan die erop gericht zijn om ouderen fysiek en cognitief bij te staan.  Dit doen we met verschillende partners.

Het Ontmoet en Groethuys is geen intramurale instelling, maar ligt juist midden in de wijk en samenleving. Dit is belangrijk voor de gezondheid van onze gasten. Tevens helpt het enorm dat het Ontmoet en Groethuys op een locatie ligt die voor veel ouderen makkelijk bereikbaar is.

Naast zelfbewustzijn van gezondheid, is er ook controle middels onze vrijwilligers. We zien de ouderen vaak meer dan de meeste mensen uit hun directe omgeving. Hierdoor kunnen wij veranderingen in de gezondheid en terugval in de gezondheid snel detecteren en daar waar nodig doorverwijzen of de familie inschakelen.

Bestuur

Hubert Cornelis

Hubert Cornelis

Voorzitter

Jan Dubach

Jan Dubach

Vicevoorzitter

Brigid van de Moesdijk

Brigid van de Moesdijk

Bestuurslid

Leo Kappé

Leo Kappé

Bestuurslid

Monica van der Meer

Monica van der Meer

Bestuurslid

Stephanie Schoder

Stephanie Schoder

Penningmeester

Marlies Boekhoorn

Bestuurslid

Secretariaat

Yvonne Huntink

Yvonne Huntink